TOP

Expertise | Product design

Nieuwe producten

Wij ontwerpen nieuwe producten ground-up. Van het eerste concept idee tot het uiteindelijke productie model.Redesign

Een redesign zorgt ervoor dat bestaande producten jong blijven of juist een volledig nieuwe uitstraling krijgen. Dit verlengt en/of vergroot een productcyclus op een kosten effectieve wijze.

Makeover

Door middel van kleuradvies en grafisch ontwerp kunnen wij op kosten effectieve wijze een volledige nieuwe uitstraling creëren zonder bijkomende ingrepen voor het betreffende product.

Traject voorbeeld

Intake meeting
Hierin worden de wensen, eisen en specificaties besproken. Er wordt rekening gehouden met het budget, de doorlooptijd en de uitgangspunten. De eerste intake meeting is voor de klant kosteloos. Bij voorkeur bezoeken wij de klant op zijn locatie, maar de klant is altijd welkom in onze studio op C-mine te Genk.

Moodboard
Om de vormentaal vast te leggen wordt een moodboard gemaakt. Hier kijken wij naar andere objecten die als inspiratie kunnen dienen voor het ontwerp. Een moodboard is een belangrijk gereedschap en dient voor de klant als basis voor de productpositionering (marketing).

Concept schetsen
Op basis van de uitgangspunten en het moodboard worden de eerste ideeschetsen op papier gezet. Hierin worden verschillende opties geïllustreerd. In dit vroege stadium kan de klant haar eigen ideeën en wensen inbrengen en een keuze maken voor verdere uitwerking. Dit zorgt dat de klant tijdens het proces betrokken blijft.

Computer Aided Styling
Nadat uit de concept schetsen een keuze gemaakt is, wordt het ontwerp volledig vormgegeven in 3D. De volumes worden gecreëerd en er wordt rekening gehouden met de packaging van de onderliggende onderdelen. Tijdens het creëren van het 3D model wordt rekening gehouden met de verschillende productietoleranties. Ook worden hierbij de vormen gecontroleerd voor de beste verhoudingen en worden de details met zorg ontwikkeld.

3D Renderings
Met het 3D bestand maken wij fotorealistische renderings. Wij presenteren opties voor kleuren en materialen. Hiermee kan de klant een realistisch beeld krijgen van het uiteindelijke product. Keuzes kunnen gemaakt worden voor verdere detaillering. In sommige gevallen worden deze renderings door de klant gebruikt voor het binnenslepen van opdrachten.

3D (rapid) prototyping
Prototypes kunnen gemaakt worden met de 3D bestanden. Afhankelijk van het formaat worden deze op ware grootte of op schaal gemaakt. Het model kan dienen voor het controleren van de ergonomie, het passen en controleren van delen voor productie of als presentatiemiddel.

Preproductie
Tijdens de preproductie werken wij nauw samen met de opdrachtgever om het ontwerp zo goed mogelijk af te stemmen voor productie. Tests worden uitgevoerd, terwijl details en definitieve afwerkingen worden besloten.

Productie
Tijdens de productie bieden wij ondersteuning aan de klant om de kwaliteit van het ontwerp zo hoog mogelijk te behouden.